شورت آموزشی دو لایه پایا سایز M

  • شورت آموزشی پایا با پارچه ای وله در قسمت داخل و همچنین لایه ضد آب خارجی از خیس شدن لباس کودک جلوگیری می کند. کمر کشی ونرم آن باعث مراقبت از پوست کودک شما می گردد.
  • شورت آموزشی پایا در مواقعی که کودک شما در حال یادگیری استفاده از دستشویی می باشد مفید بوده زیرا این شورت خیسی را همانند شورت جذب نکرده ، هنگام خیس شدن کودک از آن احساس نارضایتی دارد و این ناراحتی و نارضایتی کودک را وادار به استفاده از دستشویی می کند.
  • افزایش عملکرد زمانی و پوشش آسان آن از اهداف دیگر استفاده از این شورت آموزشی است
+ موارد بیشتر - بستن

کد محصول: 86933

توضیحات کالا

شورت آموزشی پایا با پارچه ای وله در قسمت داخل و همچنین لایه ضد آب خارجی از خیس شدن لباس کودک جلوگیری می کند. کمر کشی ونرم آن باعث مراقبت از پوست کودک شما می گردد.

  • شورت آموزشی پایا در مواقعی که کودک شما در حال یادگیری استفاده از دستشویی می باشد مفید بوده زیرا این شورت خیسی را همانند شورت جذب نکرده ، هنگام خیس شدن کودک از آن احساس نارضایتی دارد و این ناراحتی و نارضایتی کودک را وادار به استفاده از دستشویی می کند.
  • افزایش عملکرد زمانی و پوشش آسان آن از اهداف دیگر استفاده از این شورت آموزشی است